Project in Leerdam

  • herstel kleine landschapselementen
  • depo gemaakt voor de vrijgekomen bagger
  • baggeren watergangen + vijver
  • natuurvriendelijke oevers gerealiseerd 

Stal slopen en terrein bouwrijp maken

Project in Vianen

Project in de Kwakel

zwembad aanleggen + tuin opnieuw inrichten